نمایشگاه ساینوفولدینگ دونگگوان (جنوب چین)

2018-3-20 10:14:35
شرکت بازرگانی تانگشن جیاسون (با مسئولیت محدود) دراین نمایشگاه با هدف حضورگسترده تر در بازار داخلی چین و بین المللی صورت پذیرفت.
رویدادها

© شرکت بازرگانی تانگشن جیاسون (با مسئولیت محدود)          Tel/Fax:+86-315-5311888 / +86-13623253438          E-mail:sales@jiasun.com.cn