Icorrugated Expo 2017 exhibition

2016-12-17 9:27:48
英文版新闻: My company will take the latest products to attend Icorrugated Expo 2017 exhibition. Time is from Mar.29 to Apr.2, 2017; location is at Shanghai Hongqiao National Convention and ExhibitionCenter; booth number 3W331 . Welcome all the customers to come to visit our booth and do business negotiations. Meanwhile, our company will provide the professional exhibition visitors 4 days and 3 nights free hotel accommodation(Only for overseas visitors of non-Chinese nationality). Registration Deadline;January 15, 2017
法语版新闻: Notre entreprise prendra les derniers produits pour assister Icorrugated Expo 2017, le temps est du 29 mars au 2 avril 2017, l’emplacement se situe à Shanghai Hongqiao National Convention and Exhibition Centre, notre numéro de stand est de 3W331 . Bienvenue à tous les clients à venir visiter notre stand et faire des négociations commerciales. Pendant ce temps, notre entreprise fournira aux visiteurs professionnels de l'exposition 3 nuits d'hébergement gratuit(Seulement pour les visiteurs non-chinois d'outre-mer). Date limite d'inscription: 15 Janvier 2017
阿拉伯语新闻: سنحضرمعرض Icorrugated Expo 2017 بأحدثمنتجاتنا،من 29 مارسالى 2 أبريلعام 2017،الموقعفيمركزالمؤتمرالوطنيهونغتشياوفيشانغهاي،الصين،وعددموقعالعرض (3W331 )،ونرحبعملائناالجددوالقدامىبزيارةمعرضنالمناقشةالأعمال،وإنشركتناستقدماستقبالالإقامةالمجانيةلأربعةأياموثلاثلياللمختصينالمعرض. (فقط للمواطنين غير الصينيين والزائرين من الخارج) الموعد النهائي للتسجيل: 15 يناير 2017
韩语新闻: 저희는 최신의 제품을 가지고 Icorrugated Expo 2017에 참석하겠습니다. 2017년 3월 29일부터 4월2일까지 중국 상하이 훙차오 국제 전시 센터에서 개최되고 부스 번호는3W331입니다. 그리고 엑스포에 오신 귀빈, 여러분들께 3박4일 숙박을 제공해드릴 것이며 고객님께서 엑스포에 적극적으로 참석하시고 업무를 상담하시기 바랍니다(중국 국민이 아니라 외국인만) . 신청이 2017년 1월 15일까 마감되었습니다
西班牙语新闻: Nuestra compañía va a participar al Icorrugated Expo 2017 llevando los últimos productos, el tiempo es desde 29 de marzo a 2 de abril de 2017, el lugar es Shanghai Hongqiao Centro de Convención Nacional, número de puesto 3W331 .

Bienvenida a todos los clientes nuevos y viejos para visitar nuestro puesto y para hacer los negocios. Además, nuestra compañía va a suministrar la recepción de alojamiento gratuito de 4 días y 3 noches para los visitantes profesionales del expo. (Solamente para los visitantes que no tienen nacionalidad china ) La fecha del cierre de la inscripción: 15 de enero de 2017
泰语新闻: บริษัทฝ่ายเราจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดไปเข้าร่วมงานIcorrugated Expo 2017วันที่การจัดงานคือ๒๙มีนาคม๒๕๖๐ถึง๒เมษายน๒๕๖๐อสถานที่จักงานคือสูนย์แสดงนิทรรศการห่งชาติหงเฉียวเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเลขที่บูทคือ3W331 ยินดีต้อนรับลูกค้าเก่าและใหม่มาที่บูทของบริษัทฝ่ายเราดำเนินกิจกรรมค้าขายนอกจากนี้แล้วบริษัทฝ่ายเราจะสนองบริการที่พักฟรีให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมงานเป็นสี่วันสามคืน(จำกัดบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติจีนเท่านั้น) วันสมัครสุดท้าย๑๕มกราคม๒๕๖๐
印尼语新闻: Perusahaan kami akan menghadiri pameran Icorrugated Expo 2017 dengan membawa produk terbaru. Waktu pameran adalah dr. 29 Maret s/d. 02 April 2017 dan lokasi di Shanghai Hongqiao National Convention and Exhibition Center, yang nomor stan 3W331 . Kami menyambut semua pelanggan lama dan baru dapat mendatang untuk mengunjungi stan kami dan melakukan negosiasi bisnis. Sementara itu, perusahaan kami akan memberikan akomodasi hotel gratis kepada pengunjung pameran profesional dengan 4 hari dan 3 malam(Hanya untuk penonton yang berkebangsaan dari luar negeri China) Batas waktu pendaftaran: S/d. 15 Januari 2017
越南语新闻: Công ty chúng tôi sẽ mang những sản phẩm mới nhất đi tham gia triển lãm Icorrugated Expo 2017, thời gian từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2017, địa điểm tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải Trung Quốc, gian hàng số 3W331 , hoan nghênh tất cả khách hàng mới cũ củaCông ty đến thăm gian hàng và đàm phán giao dịch thương mại với Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi còn miễn phí cung cấp khách sạn 4 ngày 3 đêm cho những người chuyên đến thăm quan triển lãm(Chỉ áp dụng với quan khách nước người không mang quốc tịch Trung Quốc). Hạn cuối đăng ký: 15 tháng 1 năm 2017
日语版新闻: 当社は新製品をお持ちしてIcorrugated Expo 2017に出展いたし、期日は2017年3月29日から4月2日までで、場所は中国上海虹橋国家幕張センターで、ブース番号は3W331であります。お客様のご光臨とビジネスのご相談を歓迎いたします。尚、ご光臨の専門の方に当社より4日三泊の宿泊接待を無料でご用意いたします(非中国籍海外観客様限定) 申し込み締め切り:2017年1月15日

 

NEWS

© Tangshan Jiasun Import & Export Co.,Ltd 冀ICP备17034427号-1         Tel/Fax:+86-315-5311888 / +86-13623253438          E-mail:sales@jiasun.com.cn